Ermenek Turizmden pay istiyor.

Sabah 10/7/2005
Ermenek turizmden pay istiyor

Turizm ağının dışında kaldığı için hak ettiği ilgiyi göremeyen Ermenek, doğal güzellikleriyle özgün bir konuma sahip. 4 bin yıldır yerleşime açık olan bölge, doğa meraklılarını bekliyor.

Henüz tam olarak envanteri bile çıkarılmamış tarihi değerleri, nehir ve yaylalarıyla alternatif turizm potansiyeline sahip olan Karaman’ın Ermenek ilçesi, keşfedilmeyi bekliyor. Akarsuları, yeraltı gölleri ve mağaraları bakımından Türkiye’nin en zengin bölgelerinden biri olan Ermenek’te tarihle doğa tam anlamıyla iç içe.

EN ZENGİN BÖLGE
Ermenek’teki yerleşim bölgeleri, M.Ö. 2000 yılına dek geri gidiyor. Stratejik önemi nedeniyle, tarih boyunca Hititler, Asurlar, Babilliler ve Persler gibi birçok devlet tarafından hakimiyet altında tutulan Ermenek; Roma döneminde 200 yıl boyunca bölgenin başkenti olarak da kullanıldı. ‘Ermenek’, adını da, bu dönemden, Romalı kumandan ‘Germenikus’tan alıyor. İlçe, Anadolu Türk hakimiyetine girdikten sonra da önemini kaybetmemiş ve 1228 yılından sonra, Selçuklu sultanları himayesinde kurulan beyliğin ilk başkenti olmuştu. Ermenek, 3. jeolojik devirden önce denizlerle kaplı olduğu için, bölgede deniz canlılarına ait çok miktarda fosil bulunuyor. Yörenin tortul kalkerle kaplı oluşu ve kalkerli suyu tutması ise, bölgeyi akarsuları, yeraltı göl ve mağaraları bakımından, Türkiye’nin en zengin bölgesi haline getirmiş durumda. Bölgenin genel turizm ağının dışında kalması, Ermenek’in el değmemiş halinin bugüne dek korumasına yardımcı olmuş olsa da; bölgede bulunan birçok kalıntı ve dünyanın en büyük yeraltı nehirlerinden birine sahip olan Maraspoli mağarası gibi eşsiz güzellikler, doğa meraklılarını bekliyor.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: index backlink | Thanks to insanity workout, car insurance and cyber security